Sådan laver du en sikkerhedsvurdering

Se webinar

Det er uden tvivl et værdifuldt aktiv for din virksomhed at have en god sikkerhedsvurdering.

Det får din virksomhed til at opfylde loven og fremstå mere professionel, hvilket kan være en afgørende faktor ved tilsyn eller ved ansøgning om tilladelse til brug af strålekilder ved Sundhedsstyrelsen.

På denne side vil jeg give dig gode råd og inspiration til at kunne lave din egen sikkerhedsvurdering.

Hvis du har brug for et hurtigt overblik, så kan du scrolle ned og læse mine anbefalinger til dig nederst på siden.

En sikkerhedsvurdering er et dokument, eller en samling af dokumenter, der tilsammen blandt andet beskriver de tiltag, der er gjort for at mindske risikoen for stråleskader ved normal drift og uheld. Det er din virksomheds dokumentation for at I opfylder de formelle lovkrav og at I arbejder systematisk med hele tiden at forbedre sikkerheden omkring jeres strålekilder.

Dokumentet indeholder blandt andet beskrivelser af, hvordan I håndterer alle delprocesser lige fra anskaffelse og anvendelse til bortskaffelse af strålekilden. Det uddyber jeg i de kommende afsnit.

Hvorfor skal du lave en sikkerhedsvurdering?

Svaret er simpelt. Det siger loven at du skal! Alle virksomheder med tilladelse til at anvende røntgen og radioaktive kilder ved Sundhedsstyrelsen skal have en sikkerhedsvurdering.

Der findes dog også virksomheder, der ikke behøver at lave en sikkerhedsvurdering. Det kunne fx være en folkeskole eller et gymnasium som har nogle svage radioaktive kilder til demonstrationsforsøg i undervisningen. Sundhedsstyrelsen skelner nemlig mellem tre niveauer at myndighedskrav: (1) Undtaget fra krav, (2) Krav om underretning og (3) Krav om tilladelse. Hvor kravet om tilladelse er det højeste krav.

Generelt, jo mere stråling kilderne kan udsende, jo højere krav:

Hvordan ved jeg om min virksomhed har tilladelse?

Det er naturligvis din virksomheds eget ansvar at have styr på jeres registreringer hos Sundhedsstyrelsen, herunder om I har tilladelse eller ej. Men man kan godt komme i en situation, hvor man f.eks. som ny Strålebeskyttelseskoordinator gerne vil følge op på, om virksomheden rent faktisk lever op til lovgivningen.

Du har to muligheder. Den ene er at se om du kan finde tilladelsen i din virksomheds e-boks. Den anden er at spørge Sundhedsstyrelsen.

Hvem skal lave din sikkerhedsvurdering?

Det er som udgangspunkt virksomhederne selv, der skal udarbejde sikkerhedsvurderingerne. I denne proces bør Strålebeskyttelseskoordinatorerne involveres. Men nogle gange er det virkeligt rart at blive guidet lidt af en person med erfaring på området. Det er der flere årsager til, og dem vil jeg gerne prøve at uddybe for dig her.

Først og fremmest, så kommer det bag på de fleste, hvor lang tid man rent faktisk skal afsætte til at udarbejde en sikkerhedsvurdering. Min erfaring er, at rigtigt mange undervurderer omfanget og kompleksiteten af de overvejelser, der ligger bag sådan et dokument.

Det kan også være svært at forestille sig hvad der evt. kan resultere i en ulykke på en arbejdsplads.  Det handler om at beskrive og have et kritisk blik sine egne arbejdsgange.

Det sidste jeg vil nævne for dig er en ofte overset ting. Nemlig den skriftlige kvalitet. Ikke alle er lige gode til at skrive, eller interesserer sig for det. Ordvalget og sætningerne betyder naturligvis noget for forståelsen. Personer får nye stillinger eller skifter arbejde, derfor er det vigtigt at andre kan læse og forstå dokumenterne. Min erfaring viser, at en typisk fejl man begår er, at skrive i et indforstået sprog, hvor man udelader detaljer, som er vigtige for den overordnede sammenhæng.

Får man ikke alle de relevante overvejelser med, og får man ikke skabt en kultur så kan det potentielt ende med at sikkerhedsvurderingen ingen reel værdi har. Det betyder igen, at dokumentet kommer til at stå i et ringbind på et kontor og samle støv.

Brug dine kræfter der hvor de er givet bedst ud.

Sikkerhed og arbejdsmiljø handler ofte om kultur….Den skal I opbygge selv. Der er ingen hurtig vej

Brug en Strålebeskyttelsesekspert der hvor det giver mening (Til beregninger, målinger og struktur)

Vi er et godt match, hvis I har indset, at der ikke er nogen hurtig genvej til en god strålebeskyttelseskultur og hvis I gerne vil indgå i spændende og konstruktiv dialog og arbejde systematisk og konstruktivt med kulturen. Dette fordi, at I tror på, at det giver et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø samt at viden giver tryghed.

 

. Kulturen og viden bliver opbygget gennem dialog og relationer over en længere periode. Jeg står altid klar til at svare på store og små spørgsmål.

Du kan med fordel selv lave en stor del af sikkerhedsvurderingen, men der er elementer i den som kan være svært at komme i mål med selv. Ikke fordi at du ikke kan.

Men, mange virksomheder opfylder ikke loven i dag. Ofte er det fordi, at de ikke kender til lovkravet. Mange ved ikke hvordan de skal gribe opgaven an. Det vil vi gerne hjælpe dig med. Nogle gange er det virkeligt rart at blive guidet. Man kan let komme til at bruge alt for meget tid på det.

Dansk Strålebeskyttelse er en uvildig rådgiver. Det betyder, at jeg ikke har nogen præferencer i forhold til jeres produkter og leverandører. Det gør, at jeg kan kan stille de rigtige kritiske spørgsmål i forhold til netop jeres situation. Det mener jeg er grundlaget for den bedste og mest reelle rådgivning I kan få.

Men, mange virksomheder opfylder ikke loven i dag. Ofte er det fordi, at de ikke kender til lovkravet. Mange ved ikke hvordan de skal gribe opgaven an. Det vil vi gerne hjælpe dig med.

Jeg bliver typisk kontaktet når en virksomhed har brugt alt for lang tid på det og ikke rigtigt kommer nogen vegne.

Sådan kommer du i gang med sikkerhedsvurderingen

Du skal have din leders opbakning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få en liste som du kan bruge til inspiration når du skal lave din egen sikkerhedsvurdering. Få en overskuelig liste med de ting som du skal have styr på.

Hvad skal sikkerhedsvurderingen indeholde?

Et spørgsmål mange typisk stiller er hvor lang og omfattende skal sikkerhedsvurderingen være? Kan jeg nøjes med et par sider? Svaret til dette er, det kommer an på hvilken type strålekilde I har og hvad I anvender den til.

Det er klart, at der er flere forhold at overveje i forhold til radioaktive kilder end ved røntgen. Radioaktive kilder kan man ikke slukke for på samme måde som ved røntgen. Det gør, at man f.eks. skal tage stilling til de risici der kan være forbundet med opbevaring. Hvis det ovenikøbet er en åben kilde, som f.eks. en radioaktiv væske, så er der yderligere nogle ting man skal være opmærksom på. En væske kan spildes eller fordampe på en måde så det radioaktive stof indåndes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få en liste som du kan bruge til inspiration når du skal lave din egen sikkerhedsvurdering. Få en overskuelig liste med de ting som du skal have styr på.

Mine anbefalinger til dig

Der er flere ting som du med fordel kan fokusere på.

  • Lav den selv, men få hjælp
  • Brug din tid på det du er god til
  • Afsæt god tid
  • Involvér både leder og Strålebeskyttelseskoordinator (Evt. arbejdsmiljørepræsentanten)
  • Brug en Strålebeskyttelsesekspert dér hvor det giver mening (fx til beregninger, vurderinger og facilitere)
  • Lav en strålebeskyttelsesstrategi
  • Aftal faste møde hvor I gennemgår dokumentet

Har du spørgsmål til din sikkerhedsvurdering?

Kontakt mig til en gratis og uforpligtende samtale, hvis du har brug for hjælp eller blot har spørgsmål til om du er på rette vej med din sikkerhedsvurdering.

Sådan får du succes som Strålebeskyttelseskoordinator


De er flere ting som skal spille sammen før du har succes i din funktion som Strålebeskyttelseskoordinator. Den gode nyhed er, at du selv har meget stor indflydelse på din egen situation.

Funktionen blev indført med de nye bekendtgørelser i 2018. Sundhedsstyrelsen udarbejder de nationale love osv. på baggrund af internationale anbefalinger og retningslinjer. Personligt er min opfattelse at Sundhedsstyrelsen selv lige har skulle finde sine ben i det her. Det er også lidt forskelligt hvordan rollen fx bliver implementeret på de danske hospitaler. Det ser jeg ikke noget problem i. Der er relativ stor frihed i hvordan man arbejder med rollen. Det betyder, at man langt hen ad vejen skal finde sin egen vej.

Her vil jeg give dig min erfaringer med implementering og uddannelse af Strålebeskyttelseskoordinatorer på mit arbejde som hospitalsfysiker i Region Nordjylland. Jeg vil bygge lidt forskningsbaserede pointer på.

Brian Frost Dyrhave, Kurser i strålebeskyttelse, SIS-kursus,

Skal jeg måle mine stråledoser?


Her på siden finder du en række informationer om tilmelding, betaling, overnatning, kursusmaterialer og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at klikke på Tilmeld-knappen og gennemføre din registrering. Når du er registreret, sender vi en faktura til din mail. Når du har modtaget en kvittering for din betaling, er du tilmeldt kurset.

Frister og betaling
Der er typisk frist for tilmelding og betaling syv uger før kursets start. De specifikke datoer kan variere, men du kan altid se de gældende frister under det enkelte kursus. Vi optager kursister efter først til mølle princippet.

Kurserne bliver hurtigt fyldt op, så hvis du vil være sikker på en plads, skal du tilmelde dig i god tid. Prisen dækker undervisning af eksperter på området, fuld forplejning under kurset, samt et flot kompetencegivende kursusbevis.

Framelding
Når fristen for tilmelding til et kursus er udløbet, er betalingen bindende. Hvis du springer fra et kursus undervejs, kan du ikke få pengene igen. Du kan som udgangspunkt heller ikke gemme betalingen til et senere kursus. Ønsker du at framelde dig et kursus, skal du skrive til kontakt@dansksb.dk

Kursusmaterialer
Vi går ind for bæredygtighed og tænker på miljøet. Derfor udleverer vi som udgangspunkt kun undervisningsmaterialer digitalt.

[rating stars=”4.0″]

Har du spørgsmål til vores kurser?

Kontakt os hvis du har praktiske spørgsmål vedrørende tilmelding, betaling, framelding eller overnatning.

Kontakt os