Cookie- og privatlivspolitik


Her kan du læse, hvordan Dansk Strålebeskyttelse håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig er Personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig, eller i forbindelse med at du har tilmeldt dig et kurser eller modtaget rådgivning.

Dataansvarlig

Dansk Strålebeskyttelse er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder, samarbejdspartnere og besøgende på vores hjemmeside. Du finder vores kontakt- og virksomhedsoplysninger her:

Dansk Strålebeskyttelse
CVR: 37283533
Christianshøjvej 3
9270 Klarup
Telefon +45 20 77 48 89

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via kontakt@dansksb.dk

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Herunder kan du se hvilke virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne.

Behandlere/Betroede tredjeparter

Simply.com A/S
Højvangen 4
8660 Skanderborg
CVR-nr: 29412006

Funktion

Hosting af hjemmeside og server til data

Databehandling

Hosting af hjemmesiden, oplysninger om strålekilder E-mailadresse, navn, firmanavn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, momsnummer, eventuelle e-mailadresser på fakturamodtagere og betalingsoplysninger.

Godkendte databehandleraftaler og se databehandlerens privatlivspolitik for yderligere oplysninger

Visma Dinero Aps
Gærtorvet 1.5
1799 København V
CVR-nr: 34731543

Funktion

Bogholderi og regnskabssystem

Databehandling

E-mailadresse, navn, firmanavn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, momsnummer, eventuelle e-mailadresser på fakturamodtagere og betalingsoplysninger.

Godkendte databehandleraftaler og se databehandlerens privatlivspolitik for yderligere oplysninger

Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15
9100 Aalborg
CVR-nr: 13738584

Funktion

Bank og betalingsudbyder

Databehandling

Betalingsoplysninger
Ordrenummer
Kreditkortoplysninger

Godkendte databehandleraftaler og se databehandlerens privatlivspolitik for yderligere oplysninger

De forskellige typer af behandling

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har Dansk Strålebeskyttelse følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside
Du kan trygt besøge vores hjemmeside. Når du besøger domænet dansksb.dk indsamles ikke data til statistisk brug eller andet til markedsføring. Vi anvender udelukkende tekniske cookies, som er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere.

Eksempelvis anvendes cookies til at sikre, at hjemmesidens opløsning, herunder billeder, indstilles til den benyttede platform (computer, tablet eller mobil). Jvf. Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 10189 af 10/12/2019 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr (Cookiebekendtgørelsen) kapitel 3.2 kræver vi derfor ikke samtykke fra dig.

Du kan vælge at slå cookies fra i din browser, men disse cookies er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt. Slår du cookies fra, kan det ikke garanteres, at hjemmesiden og dets indhold vises korrekt.

Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer eller mobiltelefon, når du besøger websites.

Deltagelse i kurser
Hvis du er kunde og deltager i kurser hos Dansk Strålebeskyttelse, har vi brug for at indsamle data omkring dig og dine virksomhed. Dette for at kunne tilbyde vores services. Vi behandler vi dine personoplysninger som led i vores sagsbehandling. Herunder at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive oplysninger.

Har du tilmeldt dig et kursus eller et arrangement indsamler vi data omkring dig for at kunne kommunikere med dig og for at sikre dig en god oplevelse. Dansk Strålebeskyttelse sørger for at tilpasse indhold med henblik på at forbedre vores markedsføring over for dig.

Når du bliver bedt om at angive persondata, har du mulighed for at afvise dette. Men hvis du vælger ikke at give os data, som er nødvendige for at kunne tilbyde vores serviceydelser, vil du muligvis ikke kunne deltage i kurset.

I forbindelse med vores kommunikation med dig opsamler Dansk Strålebeskyttelse grundlæggende kontaktoplysninger om dig, f.eks. e-mailadresse og navn på din kontaktperson, firmanavn, adresse, telefonnummer, momsnummer, eventuelle e-mailadresser på fakturamodtagere og betalingsoplysninger. Derudover indsamles information om din virksomheds strålekilder og brug deraf.

Vi anvender WPforms, som er et plugin til wordpress, til at lave vores online-tilmeldingsformularer. De personoplysninger, du indtaster i tilmeldingsformularen opbevares udelukkende på Dansk Strålebeskyttelses betroede servere hos simply.

Modtagelse af rådgivning
Hvis du modtager rådgivning hos Dansk Strålebeskyttelse, har vi brug for at indsamle data omkring dig og dine virksomhed. Dette for at kunne tilbyde vores services. Vi behandler vi dine personoplysninger som led i vores sagsbehandling. Herunder at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive oplysninger.

Når du bliver bedt om at angive persondata, har du mulighed for at afvise dette. Men hvis du vælger ikke at give os data, som er nødvendige for at kunne tilbyde vores serviceydelser, vil du muligvis ikke kunne modtage den pågældende rådgivning.

Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Kommunikation med potentielle kunder
Når du kontakter Dansk Strålebeskyttelse når du har spørgsmål til vores side, eller fordi at du ønsker at høre mere om vores services, har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Dette for at vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej. Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kommunikation med eksisterende kunder
Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbreve
Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Du modtager vores nyhedsbreve fordi du har give samtykke i forbindelse med tilmelding af et kursus eller arrangement. Du kan altid afmelde dig igen ved at skrive til kontakt@dansksb.dk.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring
Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Dansk Strålebeskyttelse anvender Dinero, som er en webbaseret regnskabs og bogføringsprogram. Det betyder at dine person- og faktureringsoplysninger gemmes på Dineros servere. For at kunne tilbyde dig og dine data den største sikkerhed har vi indgået en databehandleraftale med dinero.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger
Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og derefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

Videregivelse af personoplysninger

Ledelsen og relevant personale hos Dansk Strålebeskyttelse har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi vil aldrig sælge dine personoplysninger til en tredjepart.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.